214. Do Ciebie, Boże, wznoszę czyste ręce swe

play

214. Do Ciebie, Boże, wznoszę czyste ręce swe

1: Do Ciebie, Jezu, chcę podobny być

W cichości i w pokorze chodzić wciąż

By strzałom wroga zawsze odpór dać

Bo tarcza Twoja dziś ochrania nas

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę czyste ręce swe

Za Syna Twego, w Którym życie wieczne jest

Za Jego śmierć i zmartwychwstania moc

Mój drogi Zbawco, oddaję Ci hołd

2: Twój pokój niech napełnia serce me

Ta pewność, żeś Ty zawsze przy mnie jest

Tyś źródłem życia i ostoją Mą

Kochany Jezu, Tyś prawdziwą drogą tą

3: W radości Twej do końca chodzić chcę

Daj, Panie, siły bym gotowym był

Każdego dnia oczyszczać szaty swe

Bym Cię mógł ujrzeć to jedyny cel

Reklamy