277. Boże chcę żyć dla Twej chwały

277. Boże chcę żyć dla Twej chwały

1: Boże, | chcę żyć | dla Twej chwały, chcę ujrzeć| Cię | w Twym majestacie.

Choć wokół | przeciwności | wiele, w mej duszy | pragnienie | potężne.

Refren: /: Za świata marności | nie sprzedam, tego, co w Tobie już mam. Dopomóż mi dobiec | do końca, Twa krew | jest cenniejsza | niż świat : /

2: Panie | Jezu, Ty chcesz | doprowadzić i chcesz | mieć na wieczność | już mnie. Bo miłością, | którą | mnie ukochałeś, pokazałeś | jak cennym | jestem Ci

3: Nieustannie| me serce | chce śpiewać, pieśń uwielbienia dla Króla | chwał

Bo któż mnie | pokochać | tak mógł, jeśli | nie Pan, | Jezus mój.

4: Dziękuję | Ci, | mój Zbawicielu, za miłość | Twą | potężną tak. Przyjaciółmi | nas Swymi | nazwałeś i objawiłeś nam | tajemny plan.

Reklamy