278. Światłość Chrystusa świeci nam Kościele

278. Światłość Chrystusa świeci nam Kościele

1: Światłość Chrystusa świeci nam Kościele. Widzimy to, co Duch Święty nam pokazuje. Jesteśmy zachwyceni skarbami w Chrystusie, które przez wiarę każdy z nas teraz przyjmuje.

Refren: Kroczymy w światłości i miłości. Przez krew Jezusa jesteśmy świętymi. W jedności Ducha słuchamy Jezusa, którego Słowami karmi się dziś nasza dusza.

2: Chwalimy Ojca i Syna pieśnią uwielbienia. Wierząc w moc i świętość węgielnego kamienia. Który nas, ludzi, czyni zdolną Jego armią, świętych zwycięzców czyniących Słowo Boże.

3: Patrzymy w niebo, gdzie siedzi nasz Chrystus. Pewni jesteśmy, że i my w Nim tam jesteśmy. Chociaż jeszcze chodzimy pośród tego świata, myśl nasza zawsze do Chrystusa tronu ulata.

4: Chodzimy tutaj w Chrystusie żyjąc ewangelią. Głosimy ją innym pośród wielu przeciwności. Smucimy się ich widząc chodzących w ciemności. Radujemy się, gdy wstają by żyć w światłości.

5: Zaszczyt to dla nas żyć dla Jezusa Chrystusa. Chodzić czystymi jak On duchem, duszą i ciałem. Ogłaszać zbawienie nam w Jezusie już dane, że za darmo z łaski, w Jego żyjemy już chwale.

Refren: Niebo, tylko niebo, interesuje teraz nas. Z ziemią tą nie łączymy już żadnej nadziei. Nasza jedyna ojczyzna jest w niebie teraz. Skąd też Chrystusa przyjścia oczekujemy.

Reklamy