282. Wiara

282. Wiara

1: Wiara jest pewnością, tego czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym czego jeszcze nie widzimy.

Refren: A więc wierz i leć, niech twoje skrzydła w Jezusie, wznoszą cię bo Bóg chce mieć cie w Synu Swoim ku chlubie Swej.

2: Wszak wierze zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo swe. Przez nią poznajemy, że światy słowem Boga ukształtowane są.

3: Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę swą. Przez to otrzymał świadectwo to i Bóg sprawiedliwym go nazwał

4: Także Henoch z powodu niej, śmierci nie oglądał, bo zabrał go Bóg. Jednak wcześniej, otrzymał świadectwo to, że chodząc w wierze, Bogu podobał się.

Refren: Bez wiary zaś nie można podobać Bogu się. Kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają.

5: Przez wiarę Noe, cudownie ostrzeżony, o tym czego jeszcze nie wiedziano, w Bojaźni, zbudował arkę dla ocalenia swego oraz swej rodziny. Przez wiarę na świat wydał wyrok odziedziczywszy usprawiedliwienie.

Refren: A więc wierz i leć, niech twoje skrzydła w Jezusie, wznoszą cię bo Bóg chce mieć cie w Synu Swoim ku chlubie Swej.

6: Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się w ziemi obiecanej na obczyźnie, jako cudzoziemiec zamieszkawszy pod namiotami z synami swymi, dziedzicami | obietnicy.

7: Przeto i my, mając tak wielki obłok świadków, złóżmy swe ciężary biegnąc wytrwale w tym wyścigu, który jest przed nami.

Coda: Patrząc na Jezusa, Sprawcę i Dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu | Boga.

On jest Sprawcą wiary naszej i Bogu przez Niego chwała się należy!

Reklamy