283. Objawienie Jezusa Chrystusa – rozdział 1, 1-8

283. Objawienie Jezusa Chrystusa

1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg
Aby ukazać sługom Swoim, to, co wkrótce ma nastać
Wyjawił On to za pośrednictwem zesłanego anioła
Wiernemu słudze Swemu Janowi, który dał świadectwo Prawdzie

Ref. Mamy więc słowo prorockie
Jeszcze bardziej potwierdzone
A my trzymajmy się go zawsze
Jako pochodni w ciemnościach świecącej

2.Słowu Bożemu i zwiastowaniu Pana Jezusa Chrystusa
Wszystkiemu temu, co w widzeniu było mu dane oglądać
Szczęśliwi, którzy słuchają słów proroctwa i je zachowują
To, co w nim jest zapisane; czas bowiem jest bliski

3.Jan do siedmiu zborów, które znajdują się w Azji
Łaska i pokój wam od tego, który jest i był i ma przyjść
I od siedmiu duchów, które zawsze są przed tronem Jego
I od Jezusa, świadka wiernego, pierworodnego z umarłych

4.On jest władcą nad królami ziemskimi i miłuje nas
On wyzwolił nas z grzechów naszych przez przelaną krew Swoją
I uczynił królewskim kapłaństwem Boga i Ojca Swego
Jemu, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen

5.Oto przychodzi i ujrzą Go wszyscy co Go przebili
I będą bić się w piersi przez Niego wszystkie plemiona ziemi
Tak stanie się. Mówi Bóg: Jam jest alfa i omega
Ten, który jest I który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Reklamy