284. Boże dary dla mnie

284. Boże dary dla mnie

1: Jestem Twoim dziełem w Chrystusie, w Chrystusie

Usprawiedliwiony Jego krwią (Jego krwią)

Tyś ożywił mnie łaską zbawienia, Twą łaską

I wraz z Synem posadził w Królestwie Swym

Refren: Błogosławię Cię, błogosławię Cię

Nie przestanę dziękować Ojcze Ci

Dziś wysławiam Cię w mocy Ducha

Ojcze Święty pokłon oddaję Ci

2: Już nie obcy ale obywatel, Królestwa

Domownikiem swoim nazwałeś mnie (domownikiem)

Łaską zbawiony jestem przez wiarę, przez Syna

To Twój Boże dla mnie miłości dar

3: Jestem Twoim wiernym naśladowcą, chce być jak Ty

Jako dziecko Twe umiłowane (umiłowane)

I jak Syn Twój chce i ja być ofiarą, dla Ciebie

Świętą, oczyszczoną Jezusa krwią

4: Jestem członkiem Twojego świętego ciała, świątynią

A mą głową Twój Syn Chrystus Pan (Chrystus Pan)

Współdziedziczę Twoje obietnice, to dla mnie dar

Ucz mnie dziękować Tobie Boże Sam.

Reklamy