285. Gdy chrześcijanie o boju myślą

285. Gdy chrześcijanie o boju myślą

1: Gdy chrześcijanie o boju myślą, to sprawdzają całą zbroję swą.

Czy sprawiedliwą miłość mają, czy wiarą zgaszą pociski złości.

Refren: Piękną walkę staczamy na ziemi.

Biegniemy z wiarą ku Bożej wieczności.

Tam sprawiedliwości wieniec otrzymamy,

od Pana, którego przyjścia oczekujemy.

2: Nie walczą oni z ciałem i krwią, lecz z nadziemskimi władzami złości.

Z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami z nieba wygnanymi.

3: Patrząc na Wodza nabierają sił, by w Jego potężnej mocy stać.

Każdy ubrany jest w zbroję Bożą, w zasadzki wroga nie wpadają.

4: Bóg dał im Ducha mocy i miłości, by nie wstydzili się Syna Jego.

Gdy będą cierpieć z powodu wiary, znieważeni przez świat ciemności.

5: Cierpią, jako żołnierze Chrystusa, nie dają się wplątać w sprawy zła.

By podobać się Wodzowi swemu, który do armii Swojej powołał ich.

6: Nie wdają się w spory o słowa, cierpliwie znoszą przeciwności.

Przeciwników nauczają łagodnie, z nadzieją, że Bóg uwolni także ich.

7: Używają oręż ku natarciu, obronie, ale zawsze walczą w świętej osłonie.

Modląc się ciągle o wrogów swoich, zachowują w czystości serca swoje.

8: Tam pośród nich i ja też jestem, obmyty krwią Baranka Bożego.

Zwyciężam szatana przez tą krew i przez słowo świadectwa swojego.

Reklamy