Pobierz

 

PLIKI DO POBRANIA

Spiewnik 01Śpiewnik w PDF do nr 437


Spiewnik 01 gitarowyŚpiewnik gitarowy z chwytami w PDF do nr 492


SPIS PIEŚNI
339. List do zboru w Laodycei
338. List do zboru w Filadelfii
337. Panie! Ciebie wyczekuje moje serce
336. Bóg jest Skałą naszą
335. Uzbrojeni w Jezusa
334. Psalm 45
333. Przyjdź Panie Jezu
332. Jesteście Moim umiłowanym Ciałem
331. Godzien, godzien chwały jest mój Król
330. Cudowny Bóg
329. Kochany lud Świętego Boga
328. Wiadomość od Ojca
327. O Miłość mieszkająca w nas
326. Bądźcie mocni i nie bójcie się
325. Stworzył Bóg nas na obraz Swój
324. To rany Twoje Jezu, nas uzdrowiły
323. Chrystus niewoli sprawił koniec
322. Wszystko w Chrystusie tu mamy
321. Bo jak młodzieniec
320. Święte są Myśli i Słowa Boga
319. Święty Ojcze
318. Któż jeśli nie Ty, mój Panie Jezu
317. Piękno Jezusa
316. Do nieba
315. Imię Jezus
314. Najwspanialsza Miłość
313. O, Nasienie z nieba nam dane
312. Boże obietnice
311. Zgromadzenia z Panem nadszedł czas
310. Cudowna wolność
309. Swą odwagę Pan Jezus dał nam
308. Swą siłę w Panu Jezusie mamy
307. Do boju wezwani w Chrystusie
306. Daj nam Boże Wszechmogący
305. Pieśń pocieszenia dla głoszących Słowo
304. Ojcze nasz
303. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich
302. Usprawiedliwienie z Łaski
301. Mieszkanie
300. Oświeć oczy serca naszego
299. Tak Ojciec mnie umiłował
298. Pieśń uzdrowionych
297. Słowem Twym karmi się ma dusza
296. Idźmy razem
295.Idź Boże dziecko, dalej idź
294. Pieśń uczniostwa
293. Pomóż Jezu
292. Nie będziesz codzołożył
291. Zjednoczeni krwią Twą Panie
290. Tylko w Bogu moim jest zbawienie
289. Cudowne Boże Dłonie
288. Jak Łazarz na Twe Słowo mój Jezu
287. Wszechmocny Bóg objawił się
286. Miłuję Cię Panie mój
285. Gdy chrześcijanie o boju myślą
284. Boże dary dla mnie
283. Objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 1,1-8
282. Wiara
281. Pomimo przeciwności
280. Niewysłowiony dar łaski Twojej
279. Czystość jest darem od Boga
278. Światłość Chrystusa świeci nam Kościele
277. Boże chcę żyć dla Twej chwały
276. Boże działanie
275. Ja miłości od was chcę, a nie ofiary
274. Bóg nasz jest miłością
273. Módl się w duchu i prawdzie
272. Wybranie
271. Twoja Miłość
270. Pragniemy miłości
269. Wdzięczność
268. Kto święty niech nadal się uświęca
267. Trwając w miejscu świętym
266. W Majestacie odwiecznej chwały
265. Jezus chce nas uratować
264. Oto przybytek Boga między nami
263. Mój Pan przy mnie jest
262. Pocieszajcie lub Mój
261. Wyrusz na pomoc
260. Jezus Chrystus przyszedł z Nieba
259. Powstań w podziwie
258. Pan potrafi
257. Stać nas na więcej
256. Troszcz się, Panie, o ten zbór
255. Wierny i Prawdziwy Boży Syn
254. Psalm 8
253. Oto Król twój przychodzi
252. Dziedzictwo nieprzechodnie
251. Zachwyceni Tobą, Jezu
250. Wspaniały Pan, wspaniały Pan
249. Dziękuję Ci, mój Panie Jezu
248. Nauczmy się posłuszeństwa
247. W czystości krwi Chrystusa
246. Przenajświętszy Boże
245. Wytapianie
244. Modlitwa o uzdrowienie duszy
243. My nie chcemy serc w ziemskości
242. Gdybyś Ty Boże nie był z nami
241. Pomóż im
240. Chcę Ciebie, Ojcze, przez Syna czcić
239. Proście, a będzie wam dane
238. Pieśń nad pieśniami
237. Miłość Twoja Cię trzymała z nami
236. Twój delikatny głos
235. Kolejny to już raz trąbka Boża gra
234. Cicho i łagodnie
232. Czy wiesz jaką cenę masz?
232. Jako żołnierz w pełnej zbroi
231. Więcej śpiewaj serce moje
230. Trwajmy zawsze w Jezusie
229. Najbliżsi sobie w Chrystusie
228. Powstań, żołnierzu Chrystusa
227. Pieśń weselna Baranka i Kościoła
226. Rozpalone serce
225. Wysławiam Cię, Boże
 224. Modlitwa
223. Boży skarb
222. Jak silny wiatr
221. Raduj się, bracie, w Panu
220. Izajasza 42
219. Bój się Boga, ludu Boga
218. Przyjdź, Panie Jezu
217. Wolność przyniósł Chrystus nam
216. Bóg godzien chwały
215. Ach, Jezu
214. Do Ciebie, Boże, wznoszę czyste ręce swe
213. Niech się nie trwoży serce moje
212. Tylko w Tobie Jezu
211. Psalm 103
210. Świadomość Boga
209. Miłość Boża
208. Jezu, miły, Oblubieńcu nasz
207. Miłość Chrystusa
206. Boże, nie pozwól, by bezbożny…
205. Ojcze, objaw Syna Swego
204. Światłość w ciemności
203. Na myśl Jezusa
202. Bóg przemówił przez Syna
201. Jest nowy dzień
200. Alleluja! Chwała Bogu!
199. Trzymaj się zawsze Jezusa
198. Wolność w Chrystusie
197. Zbawieniem naszym Chrystus
196. Bóg jest ucieczką
195. Izajasza 57
194. Izajasza 56
193. Izajasza 55
192. Chrystus cierpiał za nas
191. Ja umarłem już na krzyżu
190. Chrystus niesie pomoc
189. Izajasza 53
188. Raduj się niepłodna – Izajasza 54
187. Ponad grzechy świata tego
186. Nowe serce
185. Gdy mój język ma już Bóg
184. Myśl Chrystusowa
183. Godny, Godny
182. Napełń mnie odwagą, Jezu
181. Bądźmy wszyscy względem siebie jak Jezus
180. Modlitwa Jezusa
179. W moim sercu brzmi ta pieśń
178. Miłuję Cię Jezu
177. Łaska i pokój
176. Idźmy za Duchem Bożym
175. Owoc Ducha Świętego
174. Chwała Bogu za Jezusa
173. Wiarą sięgam w Chrystusa
172. On, Który Jest
171. Sąd
170. Żywa woda
169. Wiele spraw już zaczynałem
168. Szczególna własność
167. Być blisko Ciebie
166. Żyję nie ja
165. Bądź Solą
164. Powstań Panie w zborze Swoim
163. On z nas zrobił Rodzinę
162. Widzę Boga
161. Mieszkańcy Nieba
160. Pieśń o Synu Człowieczym – Jezusie Chrystusie
159. Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem
158. Psalm 47
157. Mój dobry Boże
156. Przykazanie dał nam Pan
155. Czystym, szczerym sercem
154. Ojciec wielbiący Syna w nas
153. Gdy nasz Zbawiciel w poście trwał
152. Miłość Twa
151. Przyjaciele Jezusa
150. O, jak szczęśliwi
149. Tęsknota
148. Codzienny bój
147. Jak wielka jest chwała Twa
146. Boże, mój Ojcze
145. Wąska jest droga
144. Wlej gorliwość w moje serce
143. To Jezus – najwspanialszy Król
142. Ty, przez Swój krzyż
141. Kryję się w Jego miłości
140. Święty, święty, święty
139. Nie daj się
138. Izajasza 26
137. Doświadczenie Joba
136. Z łaski zbawieni jesteśmy
135. Zesłanie Ducha Świętego
134. Zbroja Boża
133. Jezus Chrystus niesie ciebie dziś
132. To On – Boży Syn
131. Pieśń wsławionych
130. Ostatnia wieczerza
129. Szczęścia większego nie znajdę
128. Sól ziemi
127. Święty, święty, święty
126. Zakon pozostaje do końca nieba i ziemi
125. Duchowe wsparcie
124. Świeca na świeczniku
123. Uszczęśliwieni
122. Krzew winny
121. Każdy, kto gniewa się na brata
120. Gdy ja z Jezusem w jarzmie trwam
119. Pragnę wielbić Ciebie wciąż
118. Jezu Ty widzisz
117. Tak – tak, nie – nie
116. Zwycięstwo nad złym
115. Do Ciebie Jezu podnoszę duszę swą
114. Moja miłość
113. Jezus siłą moją jest
112. Chwała Ci, Mężu mój
111. Tam na wzgórzu
110. Gdy przychodzimy Ojcze
109. Święty jest nasz Pan
108. Wielbi dusza ma Ciebie
107. To On nasz Pan i Król
106. Bóg Jam Jest
105. Nasz Bóg
104. Ojcze Święty
103. Jezusa krew
102. Śpiewajmy Alleluja
101. Chrystus wystarczy mi
100. W moim sercu
99. Dla Niego żyj
98. Szedłem kiedyś inną drogą
97. Pasterzu duszy mej
96. Bo Ciebie znam
95. Tak mnie skrusz
94. Ponad moce
93. Pieśń Mojżesza i Baranka
92. Czy wiesz, że na Golgocie
91. Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
90. Jezu Tyś wszystkim
89. Jeśli ustami swymi
88. Nie z krwią i ciałem
87. Nasz Pan jest potężny
86. Dni Eliasza
85. Pozostawię to za sobą
84. Przecież wiesz
83. Jezus nadzieję daje mi
82. W Tobie pokładam nadzieję
81. Nieba i ziemi wielki Król
80. Nieś mnie
79. Powstałem
78. W miłości Twojej zanurzam się
77. Nadzieja świata
76. Panie, potrzebuję Ciebie
75. Fundament
74. Chcę do Ciebie przyjść
73. Ucz mnie jak naśladować Cię
72. Święty Bóg
71. Me wzruszone wdzięczne serce
70. Ukojenie
69. Nie ma za trudnych spraw
68. Tęsknie czekałem na Pana
67. Wyśpiewuj Panu
66. Oblubieniec
65. Pieśń Ojca
64. Ja wywyższam Ciebie
63. Jezus żyje
62. Zostawiłeś Ojca dom
61. Poznać Cię
60. My nie chcemy żyć w ciemności
59. Wciąż mnie zadziwiasz
58. To uczynił we mnie Pan
57. Klękam uwielbiając Ciebie
56. Pan jest Pasterzem moim
55. O ho – ho
54. Światłością Swą
53. Miłość cierpliwa jest
52. Żywy Bóg
51. Jak Dawid przed Jahwe
50. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem
49. Godzien chwały
48. Zbawca
47. Wykonało się
46. Jesteś Święty
45. Jestem pielgrzymem
44. Porzuciłeś pierwszą miłość
43. Panie Jezu, przyjdź i mieszkaj
42. Ty, tylko Ty
41. Życie ma sens
40. Przed Bożym tronem
39. Czy wystarczy nam wiary
38. Święte Imię Jezus
37. Olej nie popłynie
36. Jeruzalemie
35. Jezus żyje
34. Ojca dom
33. Głośno do Pana wołam
32. Gdy wspominam imię Twe
31. Gdy wędrujesz
30. Czemu pytasz mnie
29. Byłem kiedyś sam
28. W cieniu Twoich rąk
27. Tak pragnę wielbić Cię
26. Pana chwal
25. Z głębokości mórz
24. Zbawicielu mój
23. Za mało kochałem Cię, Panie
22. Wszystko Ci oddaję
21. Paś owieczki me
20. Panie, proszę zabierz mnie
19. Moc modlitwy
18. Nie jestem sam
17. Miliony bez nadziei
16. Prawo miłości
15. Jezus o poranku
14. Król królów
13. Chcę wam dzisiaj powiedzieć
12. Boże Ojcze
11. Radość tchnij
10. Kim jesteś mały człowieczku
9. Powód do radości
8. Nadzieję odnalazłem w Nim
7. Gdy muzyki dźwięk
6. Ty dałeś życie mi Panie
5. Nasze biodra przepasane
4. Pan łaskę słabym dał
3. Schowaj mnie
2. Gdzieś w gwiazdy
1. Błogosławię Cię
 
 
 
 
 
 
Reklamy